/ 5 نظر / 23 بازدید
ساسان

میدونم وهاب جون اونا دوست نیستن سایت هایی برای کد وبلاگن خوب باشه چون تو گفتی یه اسم واسشون میزارم وهاب اون سایتی که برات گذاشتم قالب های خوبی داره ها یا علی.......

ساسان

hi اونو برادر کوچیکم5 سالش هست زد ببین این کد از قالب من زودم لود میشه اگه خواستی بزار[گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل][گل][گل][[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل]

ساسان

hi اونو برادر کوچیکم5 سالش هست زد ببین این کد از قالب من زودم لود میشه اگه خواستی بزار[گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل][گل][گل][[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل]

ساسان

hi اونو برادر کوچیکم5 سالش هست زد ببین این کد از قالب من زودم لود میشه اگه خواستی بزار[گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل][گل][گل][[گل] [گل] [گل] hi اونو برادر کوچیکم5 سالش هست زد ببین این کد از قالب من زودم لود میشه اگه خواستی بزار[گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل][گل][گل][[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل]