/ 3 نظر / 4 بازدید
محمدجواد

دربيكران زندگي دوچيز افسونم مي كند - آبي آسمان كه مي بينم ومي دانم كه نيست - خدايي كه نمي بينم ومي دانم كه هست

محمدجواد

عزيزبودن کار هرکس نيست امتيازي است که توداري وديگران ندارند...

سحر

دست هنرمند شما درد نکنه. ممنون که زیبایی صنع خدا رو به ما نشون میدین.