/ 6 نظر / 26 بازدید
رها

ممنون از عکس های جالب ودیدنی..

yadollahi

سلام...سلام..سلام.. خدایا ما را ببخش به خاطر همه درهایی که زدیم ولی هیچ کدام خانه تو نبود.. تو که اسمانی را میگریانی تا گلی را بخندانی ما را بخندان..بی انکه کسی را بگریانی... روزهای زمستانی خوبی برای شما ارزومندم.. موفق وسربلند باشی.

yadollahi

سلام....منتظر حضور سبزتان هستم... یادمان باشد زندگی دفتری از خاطره هاست یک نفر در دل شب یک نفر در دل خاک یک نفر همدم خوشبختی هاست یک نفر همسفر سختی هاست چشم تا باز کنیم عمرمان میگذرد..ما همه همسفریم... موفق وسربلند باشی...

عاشقانه حوا

چه کسی چنان که ماعاشقیم عاشق تواند بود؟ بگذار بوسه ها مان یک به یک جاری شوند تا گلی بی معنا مفهومی دوباره یابد بگذار عشقی را عاشق باشیم که شمایلش تا قلب زمین رسوخ کرده باشد عشق را دوباره بنا کن عشق مدفون زمستانی را که در نیستان یکی خزان سرگشود و اکنون از میان ابدیت لب های مدفون عبور می نماید.

هاشم

بی نظیرن