/ 4 نظر / 10 بازدید
محمد

سلام بزرگوار . دستت درد نکنه . زیباست

ساسان

قابلی نداشت [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ساسان

نوشتی پس بگو چرا آمار بازدیدت بالاست برای همین گفتم منظورت چیه؟بایییییییییییییییییی تا هایییییییییییییییییی[گل]

ساسان

منم فقط جواب تورو میدم بگو چیکار میکنی کجا هستی منم بیام حتما بگو ها[گل]یا علییییییییییییییی[گل]